© 2019 Technical Diving Holland

ONDERWATERBIOLOGIE:

Een duik in de onderwaterwereld van de Nederlandse en Belgische wateren is een ontdekkingsreis in een bijzondere wereld van planten en  dieren. In de specialisatie onderwaterbiologie wordt deze wereld op verschillende manieren belicht: de indeling van het planten- en dierenrijk  komt bijvoorbeeld ter sprake, maar er wordt ook aandacht besteed aan samenlevingsvormen en invloeden van mens en natuur op organismen  en hun verspreiding. Het boek dat bij deze specialisatie hoort is een bijzonder naslagwerk voor duikers met een hart voor het prachtige  onderwaterleven! 

Leerdoelen

Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:

- kennis opdoen over het leven onder water;

- inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;

- beter leren observeren van het leven onderwater;

- inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;

- door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;

- door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.

 

Ingangsniveau

1* duikbrevet

Het cursusprogramma

 Het programma omvat:

 - twee maal anderhalf uur theoretische instructie;

 - een toets over de theorie;

 - twee buitenduiken met daaraan gekoppelde opdrachten.

 

Prijs: € 99,= (incl btw)

HOME OPLEIDINGEN TEAM INFORMATIE CONTACT