© 2019 Technical Diving Holland

NORMOXIC PLUS TRIMIX DIVER:

Het IANTD Normoxic Plus Trimix Diver programma is gericht op duikers die veilig willen duiken tussen 39 en 70 meter, maar dit niet willen 

doen op perslucht vanwege het narcotiserende effect van het stikstofaandeel in perslucht.  

Het programma heeft een veelomvattend en stevig karakter en is bedoeld voor de duiker die al een ruime kennis en vaardigheden bezit in het 

duiken met perslucht. In deze opleiding zal worden gedoken met een Normoxic / Trimix mengsel Tx 18/35 en twee hoge EANx gassen (EAN50 

en EAN80) als decogas (in een stage bottle) voor de versnelde uitwas van de stikstof in de weefsels of TX 18/45 met stages gevuld met Tx 

50/15 en EAN80. Omdat dit de Trimix opleiding betreft voorafgaande aan het Full Trimix wordt er met twee stages gedoken. 

Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van het cursushandboek aangevuld met extra aanvullende literatuur zoals b.v.: IANTD's 

Technical Diver Encyclopedia. Een erg goed maar stevig programma voor de veeleisende en zelfbewuste duiker. 

Ingangsniveau 

Advanced Nitrox Diver of  Advanced Recreational Trimix Diver (Tek Lite) 

Globaal cursusprogramma 

Theoretische instructie:   

2 tot 3 theorieavonden 

Praktische instructie:

Enkele confined water duiken voor skills en drills. 

Examen duiken in de Attersee (Oostenrijk) 

Prijs: € 699,= (incl btw) 

FULL TRIMIX DIVER:

De Full Trimix opleiding is bedoeld om duikers, die al ruime ervaring hebben, op een veilige manier te leren duiken tot 100m met aangepaste 

trimixmengsels en deco-gassen. De duiker heeft zijn materiaal, fysiek en ook de psychologische aspecten volledig onder controle. Een aantal 

vaardigheden moeten perfect kunnen worden uitgevoerd, ook in stress omstandigheden. De duiker is self-sufficient en kan op die manier de 

meeste problemen zelf oplossen. 

Het programma heeft een veelomvattend en stevig karakter en is bedoeld voor de duiker die al een ruime kennis en vaardigheden bezit in het 

duiken met Trimix gassen. Deze opleiding is het vervolg van de Normoxic plus opleiding waar de diepte limiet gesteld is op 70 meter. 

Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van het cursushandboek aangevuld met extra aanvullende literatuur zoals b.v.: IANTD's 

Technical Diver Encyclopedia. Een erg goed maar stevig programma voor de veeleisende en zelfbewuste duiker. 

Ingangsniveau 

Normoxic plus diver 

Globaal cursusprogramma 

Theoretische instructie:   

2 tot 3 theorieavonden 

Praktische instructie:

Enkele confined water duiken voor skills en drills. 

Examen duiken in de Attersee (Oostenrijk) of Italie 

Prijs: € 749,= (incl btw) 

.
HOME OPLEIDINGEN TEAM INFORMATIE CONTACT